FIND THE REAL U

เพราะเราให้ความสำคัญกับความพยายามเทียบเท่ากับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เรานับถือทุกกระบวนการตั้งแต่การเปิดใจออกจากกิจกรรมที่คุ้นเคย สภาวะที่คุ้นเคย ไปจนถึงการลงมือทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายกว่า รวมทั้งเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่ภายใน รอเพียงการค้นพบและพัฒนาต่อยอดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด

STAGE คือ “สถานที่”

ที่รวมผู้คนที่มีความสนใจร่วมกัน รัก และหลงใหลด้านสุขภาพ กีฬา และการดูแลตัวเองมาทำกิจกรรมร่วมกัน

STAGE คือ “จุดหมายปลายทาง”

ของผู้คนที่รักสุขภาพ ชอบความท้าทาย รักกีฬาและต้องการพัฒนาศักยภาพสู่จุดที่สูงที่สุด อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

STAGE คือ “ผู้คน”

ที่มีความเชื่อในมิตรภาพใหม่ๆ และชื่อในการแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้แก่กันเพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพร่วมกัน

STAGE คือ “เวที”

สำหรับโค้ชนักกีฬา และครูสอนฟิตเนสที่รักในวิชาชีพ พร้อมอุทิศความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าแก่วงการฟิตเนสและกีฬาของประเทศไทย

FIND THE REAL U  ฟิตเนส เกษตรนวมินทร์

What We Do

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง รู้จักตัวเอง

รู้จักตัวเอง

เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อน ของตนเอง ผ่านขั้นตอน ตามหลักวิทยาศาสตร์

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง วางเป้าหมาย

วางเป้าหมาย

วางเป้าหมายที่ท้าทาย และสามารถทำได้จริง ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง พัฒนา

พัฒนา

วางแผนการฝึกซ้อม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และเป้าหมายที่ต้องการ

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริง

ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริง

พัฒนาการที่วัดได้ จริงและเห็นผลจริง พร้อมข้อมูลที่จะนำไปพัฒนา แผนการฝึกซ้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายขึ้น

STAGE PLAN

แผนการฝึกซ้อมเพื่อสุขภาพ

แผนการฝึกซ้อมเพื่อสุขภาพ

การให้คำปรึกษาแผนการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่อเพิ่มการเนื้อหรือเพื่อรักสาสุขภาพ โปรแกรมจะถูกออกแบบตาม ผลการวิเคราะห์ร่างกายร่วมกับ รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางสุขภาพ และภาระหน้าที่ในอาชีพการงานหรือในฐานะสมาชิกครอบครัว

แผนการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันกีฬา

แผนการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันกีฬา

การให้แผนการฝึกซ้อมเพื่อชิงชัยในสนามแข่งขันที่มุ่งหมายไว้ แผนการซ้อมจะออกแบบ โดยอิงจากศักยภาพปัจจุบัน, เวลาที่เหลืออยู่ก่อนการแข่งขัน, และเวลาที่สามารถใช้ในการฝึกซ้อมได้จริงโดยแผนการฝึกซ้อมจะมีความแม่นยำมากขึ้นถ้าใช้ร่วมกับ ผลการทดสอบจาก STAGE LAB

OUR SOLUTIONS

การวัดผลสุขภาพ ทดสอบผลสุขภาพ

การวัดผลสุขภาพ ทดสอบผลสุขภาพ

Sport Tech

Sport Tech

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

OUR PARTNER

STAGE Find The Real U - Fitness
95 Yothinpattana 11 Yaak 7 Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, 10240

Tel : 02-003-5445

Copyright © 2022 All Rights Reserved​ stage find the real u