Sport LAB

ห้องทดสอบศักยภาพโดยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

Lactate Threshold Test

คือการวิเคราะห์เพื่อหาข้อจำกัดของกล้ามเนื้อที่มีต่อกรดแลคติค ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพทางการกีฬาโดยตรงและเพื่อพัฒนาแผนการซ้อมที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการผลักดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุด

Lactate Threshold Test Sport Coach โค้ชวิ่ง
Lactate Threshold Test คือ?
Read More
View Less

การทำแลคเตทเทส คือ การทดสอบนักกีฬาโดยเพิ่มความหนักของการออกแรงเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆ โดยในแต่ละขั้นบันไดต้องควบคุมความหนักให้คงที่ ในช่วงสุดท้ายของแต่ละขั้นบันได จะมีการเก็บตัวอย่างเลือด ซึ่งบ่งบอกความเข้มข้นของกรดแลตติก (Lactic Acid) ทำไปเรื่อยๆ จนร่างกายมีความเข้มข้นของกรดแลตติก (Lactic Acid) ถึงจุด Threshold หรือขีดจำกัด เฉลี่ยที่ประมาณ 4 mmol ค่าแลคเตทที่ได้จากการทดสอบจะถูกนำมาแบ่งกลุ่มออกเป็นโซนการฝึกซ้อมไล่จากเบาไปหนัก โซน 1 ไปจนถึงโซน 5 ซึ่งโซนนี้จะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล เนื่องจากการตอบสนองและประสิทธิภาพในการเคลียร์แลคเตทนั้นแตกต่างกัน การทดสอบและแบ่งโซนด้วยแลคเตทต่างไปจากการคำนวณโซนจากอุปกรณ์ smartwatch หรือโปรแกรมคำนวณในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านั้นเป็นการคาดเดาซึ่งมีความเพี้ยนสูง ซึ่งจะทำให้นักกีฬาฝึกซ้อมในโซนที่ไม่ถูกต้อง เสียเวลา และอาจเกิดการบาดเจ็บได้

Lactate threshold  ฟิตเนส เกษตรนวมินทร์

Lactate threshold คือ จุดที่กรดแลกติกถูกปล่อยออกมามากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดออกไปได้ เมื่อการออกกำลังกายมีความหนักและความเข้มข้นถึงระดับหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วกรดแลกติกนี้คือสารที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยกล้ามเนื้อ และ เซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อทราบค่า Lactate Threshold และอัตราการเต้นของหัวใจของจุดนั้นแล้ว จะทำให้เราสามารถมีมิติของการฝึกซ้อมที่มากขึ้น เช่น การฝึกแบบ Tempo ซึ่งเป็นการฝึกที่ให้ร่างกายอยู่ที่ความหนักใกล้เคียงกับ Lactate Threshold การรู้ค่า Lactate threshold จะทำให้เราสามารถมีเกณฑ์หรือจุดชี้วัด การออกกำลังกายที่เป็นแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic) และ การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) ซึ่งจะทำให้เราฝึกซ้อมได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ที่มา jjprocycling.com Health Performance Team

PERFORMER

M.D. Akanis (Air) Srisukwattana

SPORTS CARDIOLOGIST AND CONSULTANT

Ph.D. Peeraphat (Hot) Sirireung

SPORTS SCIENTIST

Luc Van Lierde

xxxx

Mr. Pipatpon (Champ) Ingkanont

TRIATHLON COACH

STAGE Find The Real U - Fitness
95 Yothinpattana 11 Yaak 7 Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, 10240

Tel : 02-003-5445

Copyright © 2022 All Rights Reserved​ stage find the real u